HomeDienstenActiviteiten

Activiteiten

Welzijn is een belangrijk aspect binnen Maria Dommer. Maria Dommer heeft een groot aanbod aan activiteiten en biedt dit aan met als doel bij te dragen aan het welbevinden en welzijn van cliënten en de inwoners uit de gemeente Stichtse Vecht.

 

Maria Dommer heeft een breed aanbod aan activiteiten. Zo bieden wij u bijvoorbeeld:

 • het seniorenrestaurant, iedere dag geopend van 11.45 - 13.15 uur (inloop tot 12:30);
 • winkel, van maandag tot en met vrijdag geopend van 10.30 - 11.30 uur;
 • woensdagmiddagsoos;
 • recreatieavond op donderdag;
 • klaverjas-vrijdagmiddagsoos;
 • vrij bezoek aan de kapel/kerkdienst en vieringen;
 • aantrekkelijk binnen- en buitenwandelgebied, inclusief een vlindertuin;
 • jeu de boules;
 • kapper, alleen op afspraak;
 • bibliotheek met o.a. grootletterboeken;
 • zingen in het Maria Dommer Koor;
 • senioren biljartclub;
 • ondersteuning bij computergebruik.

 

Deelname aan activiteiten
Bewoners van het woonzorgcentrum en cliënten met het het Volledig Pakket Thuis kunnen gratis deelnemen aan de activiteiten. Van bewoners uit de aanleunwoningen en omwonenden vragen wij soms een kleine bijdrage. Deze bijdrage dient te worden betaald met een activiteitenkaart. Deze kunt u aanschaffen bij de receptie of de gastvrouwen van Maria Dommer, klik hier voor informatie over de kosten.

 

Vraag het Maria Dommer:

 

Woonzorgcentrum

 • 0346 - 58 73 33

Klantservicebureau

 • 0346 - 58 73 50

Consulent zorgbemiddeling

 • 0346 - 58 73 39
  maandag t/m donderdag

Thuiszorg Maarssenbroek

 • 06 - 33 93 72 59