HomeOver Maria DommerGeschiedenis

Geschiedenis

In het jaar 1836 werd door Freule Maria Dommer bij Stichtingsbrief de Stichting Maria Dommer – toen Endelhoven Stichting – in het leven geroepen. Hieraan voorafgaand betrokken op 1 november 1835 de eerste zes vrouwen de hofstede “Endelhoven”. Het bestuur werd gesteld “onder directie van de tijdelijke Pastoor van Maarssen, Pastoor Bijleveldt. Toen op 26 maart 1840  Freule Maria Dommer overleed, besloot Pastoor Bijleveldt de Stichting toe te vertrouwen aan de Zusters van O.L. Vrouwe te Amersfoort. In 1883 werd Endelhoven verkocht en werd Huize Hoornoord aan de Langegracht te Maarssen aangekocht en betrokken. Hier werd de zorg voor de Ouden-van-Dagen door de religieuzen voortgezet.


Op 1 augustus 1959 verlieten de zusters van O.L.Vrouwe, Maarssen, na meer dan een eeuw hun zegenrijk werk hier te hebben verricht. Het toenmalige bestuur van de Maria Dommer Stichting besloot in de beginjaren zestig de bouw van een Rooms-Katholiek bejaardenhuis. Op 8 mei 1967 kwamen de eerste bewoners in Huize Maria Dommer, aan de Vondelstraat 1 te Maarssen. De gemengde samenstelling (naar levensbeschouwing van de bewoners) resulteerde in de beginjaren zeventig erin dat ook niet-katholieken bij de verzorging en bij het beheer en het bestuur een plaats hebben gekregen. Woonzorgcentrum Maria Dommer maakt onderdeel uit van de Maria Dommer Stichting van 1835. Deze wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model. De Raad van Bestuur wordt gevormd door de directeur/bestuurder.

 

De Maria Dommer Stichting bestaat inmiddels ruim 170 jaar en is daarmee de oudste instelling in Maarssen die specifiek gericht is op de ouderenzorg. Op 8 oktober 1990 werd de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw en renovatie van het woonzorgcentrum Maria Dommer en de bouw van 46 aanleunwoningen. Deze aanleunwoningen worden beheerd door de woningcorporatie Portaal.  Vrij uniek is dat de ruimte tussen de nieuwbouw en de oudbouw overkapt is. Hierdoor zijn twee grote, verwarmde binnentuinruimten ontstaan, waarvan één ruimte is ingericht voor recreatie. De andere ruimte biedt bewoners en bezoekers volop gelegenheid voor een heerlijke wandeling zonder last te hebben van weersinvloeden.  


Op 5 juli 2006 werd na een lange voorbereidingstijd de nieuwbouw met 19 koopappartementen,
17 huurappartementen, functionele ruimten voor Maria Dommer, Stichting Welzijn Ouderen Maarssen en de soos van de ouderenbonden in gebruik genomen. De huurappartementen worden beheerd door de woningcorporatie Portaal.

Vraag het Maria Dommer:

 

Woonzorgcentrum

  • 0346 - 58 73 33

Klantservicebureau

  • 0346 - 58 73 50

Consulent zorgbemiddeling

  • 0346 - 58 73 39
    maandag t/m donderdag

Thuiszorg Maarssenbroek

  • 06 - 33 93 72 59