Klachtenregeling

Ons motto is: Bent u tevreden vertel het anderen, bent u niet tevreden vertel het ons! Uw mening telt. Maak deze daarom gerust kenbaar aan één van de vertrouwenspersonen. Door open en transparante communicatie kan Maria Dommer de zorg en dienstverlening verbeteren.


De klachtenregeling is ontwikkeld vanuit de behoefte aan een vertrouwenspersoon waar cliënten en/of hun familie met hun verhaal of klachten terechtkunnen. Een luisterend oor kan al voldoende zijn, zonder dat er direct een klacht ingediend wordt. Maria Dommer kent ook een laagdrempelige manier om een ongenoegen, tip, wens of compliment aan te geven. In de centrale hal van Maria Dommer hangt een mededelingenbus. Bij deze bus hangen formulieren die ingevuld en gedeponeerd kunnen worden in de bus. Elke werkdag wordt de bus leeggehaald en de formulieren aan de directeur/bestuurder overhandigd ter afhandeling.
 
Download: procedure klachtenregistratie cliënten Maria Dommer »


Voor meer informatie over de externe klachtencommissie klik hier »

Vraag het Maria Dommer:

 

Woonzorgcentrum

  • 0346 - 58 73 33

Klantservicebureau

  • 0346 - 58 73 50

Consulent zorgbemiddeling

  • 0346 - 58 73 39
    maandag t/m donderdag

Thuiszorg Maarssenbroek

  • 06 - 33 93 72 59