HomeOver Maria DommerMissie, visie en gedragscode

Missie, visie en gedragscode

Maria Dommer is een maatschappelijk betrokken en professionele zorgorganisatie die aan de ouderen in Maarssen en omstreken een kwalitatief hoogwaardig pakket van diensten levert op het gebied van wonen, zorg en welzijn.Zorgvisie

Maria Dommer streeft naar een warm en respectvol werk -, leef- en woonklimaat waarin de vraag van cliënten centraal staat. Maria Dommer biedt wonen, welzijn en zorg, waarbij uitgegaan wordt van de omstandigheden en mogelijkheden van cliënten. Maria Dommer houdt nadrukkelijk rekening met de autonomie en privacy van cliënten, met respect voor ieders achtergrond en overtuiging. Maria Dommer biedt kwalitatief verantwoorde zorg. De medewerkers geven tijdens het werken invulling aan een cliënt- vriendelijke organisatie, waarbij zij zich bewust zijn van de afhankelijkheid van cliënten. Dit komt tot uiting in de houding van de medewerkers, die gekenmerkt wordt als persoonlijk, empatisch, loyaal en integer. Het management zal de medewerkers in deze houding stimuleren en motiveren door het bieden van voldoende zelfstandigheid en vrijheid van handelen om invulling te geven aan de zorgvisie. Maria Dommer is aanspreekbaar op haar dienstverlening.

 

Kernwaarden
Naast een missie en een visie zijn een aantal kernwaarden geformuleerd. Hierbij staat de pelikaan centraal, aangezien dit het symbool van naastenliefde is. Maria Dommer ziet u als een individu met eigen wensen en behoeftes. Medewerkers benaderen u en de collega’s op een respectvolle manier. Rekening wordt gehouden met de verschillen tussen mensen. De pelikaan staat voor persoonlijk, empathie (inlevingsvermogen), luisteren, integriteit, kleinschalig, autonomie, actief (initiatief) en nabijheid.

 

Gedragscode
Maria Dommer hecht grote waarde aan het gedrag van medewerkers en vrijwilligers naar de cliënten en naar elkaar toe. Door gedrag van medewerkers en vrijwilligers wordt als het ware uiting gegeven aan wat de organisatie met de missie, visie en kernwaarden van Maria Dommer bedoelt. De organisatie maakt goede afspraken met medewerkers en vrijwilligers en heeft gedragsregels omschreven in een gedragscode.

 

Download: Gedragscode boekje Maria Dommer »

Vraag het Maria Dommer:

 

Woonzorgcentrum

  • 0346 - 58 73 33

Klantservicebureau

  • 0346 - 58 73 50

Consulent zorgbemiddeling

  • 0346 - 58 73 39
    maandag t/m donderdag

Thuiszorg Maarssenbroek

  • 06 - 33 93 72 59