HomeOver Maria DommerPersoneelsgegevens

Personeelsgegevens

Maria Dommer

Een thuis voor ouderen met een somatische zorgvraag en voor mensen met dementie (een korte samenvatting in het kader van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg)

Zoveel mogelijk uw eigen leven blijven leiden, ook met dementie? Dat kan bij Maria Dommer. Als thuis wonen niet meer mogelijk is, wilt u wel zo prettig en ‘gewoon’ mogelijk uw leven kunnen voortzetten, zoals u dat gewend was voor de verhuizing. In Maria Dommer ligt de nadruk dan ook op wat u nog wél kunt en waar u zich prettig bij voelt. Zodat u kunt wonen en leven als thuis.

Wij nodigen uw familie en vrienden dan ook nadrukkelijk uit om actief mee te doen in het huishouden en de diverse activiteiten die we organiseren. Wij maken graag afspraken voor een goede samenwerking met uw familie.

Maria Dommer ligt in een groene omgeving in het mooie Maarssen(dorp). Er heerst een gezellige, huiselijke sfeer. U kunt gebruik maken van de vele voorzieningen zoals de kapsalon, het restaurant en de prachtige tuinen. Ook bieden we diverse activiteiten in het teken van creatief bezig zijn, bewegen of muziek. U kunt zelf kiezen wat het beste bij u past.

In Maria Dommer zijn één- en tweepersoonskamers. De woningen grenzen aan een overdekte tuin of aan het belevingsplein met veel ruimte en beschutte zithoekjes. Rond Maria Dommer zijn drie belevingstuinen waarin u actief of passief in kan verblijven. Deze tuinen zijn rondom afgesloten en veilig voor alle zorgvragers.

In de negen huiskamers werken we zoveel mogelijk met een klein team van vaste medewerkers. Zij kennen u goed en weten wat u wel of niet prettig vindt. Zes tot acht bewoners kunnen gebruik maken van een huiskamer. Op elke huiskamer is tussen 08.00u en 21.00u een huiskamerbegeleider en een verzorgende. Deze vaste professionals kunnen u helpen en ondersteunen, zij bieden 24 uur per dag begeleiding, verzorging en verpleging waar nodig. Zij maken de woonomgeving zo prettig mogelijk en helpen tegelijkertijd bij de dagelijkse huishoudelijke bezigheden. Dit team wordt ondersteund door verpleegkundigen en een behandelteam, bestaande uit een specialist ouderengeneeskunde (arts), psycholoog en fysiotherapeut. De SOG-er en verpleegkundige zijn binnen 30 minuten beschikbaar.

Wij organiseren vele activiteiten en evenementen en daarbij kunnen we wat extra hulp vaak goed gebruiken! Gelukkig hebben we een grote groep vrijwilligers die ons helpen en ondersteunen. Hierdoor kunnen we net even die extra dingen doen én zij brengen veel sfeer en gezelligheid. Zij schenken koffie, maken een praatje, gaan mee naar activiteiten en helpen bij verenigingen. Het mooiste is natuurlijk als ze dit samen met familie kunnen doen.

Het is goed om te bewegen. Dit vertraagt de dementie, verbetert uw denkvermogen en ook alledaagse dingen gaan beter. U voelt zich fitter en prettiger, krijgt meer eetlust, slaapt beter en wordt actiever. Alleen maar voordelen dus. Beweging is dan ook iets wat veel aandacht bij ons krijgt.
Wij zijn zeer terughoudend met maatregelen die uw vrijheid beperken, zoals het voorschrijven van medicijnen die uw gedrag beïnvloeden of het plaatsen van bedhekken. We zullen altijd eerst naar alternatieven kijken. In de ´Wet BOPZ´ zijn uw rechten vastgelegd.

Publicatie Personeelssamenstelling

MARIA DOMMER STICHTING   
   
Personeelssamenstelling per 29-06-2017:   
   
Zorg en Welzijn   
Niveau 4/5                                  12  
Niveau 3                                     72  
Niveau 1/2                                124  
Leerlingen BBL                           10  
Stagiaires                                     3  
Psychologen en (para-)medici   niet in loondienst/extern  
Facilitaire dienst                         40  
Vrijwilligers                                 80  
   
Ondersteuning   
RvB                                             1  
Management / Staf                      7  
Administratief                              6  
   
TOTAAL                                  355  
   
Verhouding leerlingen/gediplomeerd      6,3%  
Ziekteverzuim 2017 (t/m mei)                 9,6%  
Instroom 2017 (t/m mei)                          7,9% 
Uitstroom 2017 (t/m mei)                        6,5%  
Personeelskosten/opbrengsten            77,1% 

 

 

Vraag het Maria Dommer:

 

Woonzorgcentrum

  • 0346 - 58 73 33

Klantservicebureau

  • 0346 - 58 73 50

Consulent zorgbemiddeling

  • 0346 - 58 73 39
    maandag t/m donderdag

Thuiszorg Maarssenbroek

  • 06 - 33 93 72 59