HomeOver Maria DommerWachtlijstgegevens

Wachtlijstgegevens

Voor alle vormen van zorgverlening, genoemd op deze site, is het noodzakelijk dat u eerst uw indicatie aanvraagt, voordat zorg geleverd kan worden. Voor informatie over de indicatie kunt u terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het telefoonnummer is: 088-7891500.

 

Na de indicatie dient u rekening te houden met de wachttijdoverbrugging, deze is per zorgvoorziening verschillend. Voor aanmelden of vragen over zorg van Maria Dommer of uw indicatie kunt u contact opnemen met de consulent zorgbemiddeling. Zij is bereikbaar van maandag t/m donderdag, van 9.00 uur tot 12.30 uur. U kunt haar bereiken via het telefoonnummer 0346-587333. Het is van groot belang dat u veranderingen in uw zorgbehoefte en indicatie doorgeeft aan de consulent zorgbemiddeling of aan het Centrum Indicatiestelling Zorg.

 

De wachttijd is per zorgvoorziening verschillend:
Hieronder staan de wachttijden per zorgvoorziening. De laatste update d.d. 1 januari 2019:

 • Woonzorgcentrum cliënten met een indicatie verblijf psycho-geriatrie: circa 6 maanden.
 • Woonzorgcentrum cliënten met een indicatie verblijf somatiek: circa 8 maanden.
 • Afdeling Endelhoven, bopz afdeling : circa 4 maanden.
 • Dagopvang De Kleine Marie: geen wachtlijst.
 • Wijkverpleging en WMO huishouding: in overleg.
 • Volledig Pakket Thuis: bij WLZ indicatie: 3 maanden

 

Vraag het Maria Dommer:

 

Woonzorgcentrum

 • 0346 - 58 73 33

Klantservicebureau

 • 0346 - 58 73 50

Consulent zorgbemiddeling

 • 0346 - 58 73 39
  maandag t/m donderdag

Thuiszorg Maarssenbroek

 • 06 - 33 93 72 59