HomeZorg in het zorgcentrumAfdeling Endelhoven

Afdeling Endelhoven

Endelhoven is een gesloten afdeling speciaal voor psychogeriatrische cliënten, voor cliënten die niet meer zelfstandig kunnen functioneren en moeite hebben de dag zinvol in te vullen. Om hier te komen wonen dient de cliënt over een indicatie ZorgZwaartePakket (ZZP) 4, 5 of 7 te beschikken.

 

Endelhoven biedt een veilige leefomgeving. Men verblijft hier met 13 medecliënten. De medewerkers van Endelhoven richten zich op het verbeteren en/of in stand houden van lichamelijke en geestelijke vermogens. Cliënten hebben de beschikking over een eigen slaap/zitkamer. Een vast team biedt verantwoorde zorg, begeleiding en toezicht. Er worden zowel individuele als groepsactiviteiten aangeboden. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de zorg en het zorgleefplan.

 

Vast programma
Voor veel bewoners die op Endelhoven wonen is structuur in het dagritme belangrijk. Dit heeft er toe geleid dat er een vast activiteitenprogramma is. Hierin wordt aandacht besteed aan:

  • beweging;
  • geheugentraining;
  • koken;
  • huishoudelijke werkzaamheden.

Er vinden regelmatig activiteiten plaats in de recreatiezaal. Denk daarbij aan bijvoorbeeld gezamenlijk koffie drinken, het gebruiken van de gezamenlijke maaltijd, bingo, muziek- en thema-avonden.

 

Samenwerking
Om goede kwaliteit van zorg te leveren, werkt Maria Dommer samen met de (para)medici van verpleeg- en zorgcentrum De Vijverhof van Stichting Rijnhoven. Het multidisciplinaire team bestaat uit een specialist ouderen geneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut en indien nodig de disciplines logopedie en ergotherapie. Zij geven indien nodig advies en ondersteuning.

 

Indicatie en contact
Om te komen wonen op de afdeling Endelhoven, dient de cliënt een indicatie met ZorgZwaartePakket (ZZP) 4, 5 of 7 te hebben. Wilt u meer informatie over de afdeling Endelhoven? Neemt u gerust contact op. U kunt ook een brochure afdeling Endelhoven opvragen bij de consulent zorgbemiddeling.

 

Vraag het Maria Dommer:

 

Woonzorgcentrum

  • 0346 - 58 73 33

Klantservicebureau

  • 0346 - 58 73 50

Consulent zorgbemiddeling

  • 0346 - 58 73 39
    maandag t/m donderdag

Thuiszorg Maarssenbroek

  • 06 - 33 93 72 59