HomeZorg thuisPersonenalarmering

Personenalarmering

Bewoners van de gemeente Stichtse Vecht , met name in Maarssendorp en Maarssenbroek, kunnen gebruik maken van de personenalarmering van Maria Dommer. Op het moment dat u zich thuis niet veilig voelt of als u in een situatie komt waardoor u snel hulp nodig heeft, kunt u door één druk op de knop in contact komen met de alarmcentrale. De centralist zorgt ervoor dat er hulp bij u thuis komt. U kunt zich bij Maria Dommer aanmelden voor deze vorm van hulpverlening. Na aanmelding huurt u alarmeringsapparatuur met een hals- of polszender. Het alarmapparaat wordt bij u aangesloten op uw telefoonlijn.

 

Direct contact
In geval van nood drukt u op de knop van de hals- of polszender. Het alarmapparaat verbindt u met een medewerker van de meldcentrale. U kunt vervolgens vertellen wat er aan de hand is. Als blijkt dat u hulp nodig heeft, regelt de meldcentrale professionele hulp of wordt uw mantelzorger geïnformeerd. Uw melding wordt altijd doorgegeven aan de eerste contactpersoon. Als professionele hulp wordt ingeschakeld, zal een verzorgende zo snel mogelijk bij u zijn om hulp te bieden. U kunt dag en nacht een alarmeringsoproep doen.

 

Toegang tot uw woning
De sleutel van uw woning wordt, conform de met u af te sluiten overeenkomst, in een sleutelkluisje bij de ingang van uw woning opgehangen. Deze sleutel kan alleen maar uit de kluis genomen worden door de zorgverlener met een speciale code sleutel. Niemand anders heeft toegang tot deze sleutelkluis.

 

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de personenalarmering, tarieven en abonnementsvormen. Neem dan contact op met de consulent zorgbemiddeling.

 

Vraag het Maria Dommer:

 

Woonzorgcentrum

  • 0346 - 58 73 33

Klantservicebureau

  • 0346 - 58 73 50

Consulent zorgbemiddeling

  • 0346 - 58 73 39
    maandag t/m donderdag

Thuiszorg Maarssenbroek

  • 06 - 33 93 72 59